Cho thuê cửa hàng, ki ốt Phố E4-D4 Phố E4-D4, Phường Cái Khế, Ninh Kiều