Cao ốc văn phòng Đường Số 10 Đường Số 10, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu