Cao ốc văn phòng Đường Phan Văn Trường Đường Phan Văn Trường, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu