Cao ốc văn phòng Đường Hồ Tùng Mậu Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cái Khế, Ninh Kiều