Cao ốc văn phòng Đường 38 Đường 38, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều