Hoàng Tháp Plaza Đường Nguyễn Văn Cừ Đường Nguyễn Văn Cừ, Xã Bình Hưng, Bình Chánh