Biên Hòa New Town Đường Hoàng Minh Chánh Đường Hoàng Minh Chánh, Phường Hóa An, Biên Hòa