Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long