Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh