Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng