Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh