Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Thành phố Lào Cai, Lào Cai