Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn