Bán nhà riêng tại Xã Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh