Bán nhà riêng tại Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang