Bán nhà riêng tại Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên