Bán nhà riêng tại Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh