Bán nhà mặt phố tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh