Bán loại bất động sản khác tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long