Bán loại bất động sản khác tại Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh