Bán loại bất động sản khác tại Thị xã Cao Bằng, Cao Bằng