Bán kho, nhà xưởng tại Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long