Bán kho, nhà xưởng tại Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang