Bán kho, nhà xưởng tại Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh