Bán kho, nhà xưởng tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi