Bán kho, nhà xưởng tại Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh