Bán kho, nhà xưởng tại Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh