Bán kho, nhà xưởng tại Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh