Bán kho, nhà xưởng tại Thành phố Nam Định, Nam Định