Bán kho, nhà xưởng tại Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa