Bán kho, nhà xưởng tại Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình