Bán kho, nhà xưởng tại Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng