Bán kho, nhà xưởng tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương