Bán kho, nhà xưởng tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh