Bán kho, nhà xưởng tại Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang