Bán đất tại Xã Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh