Bán đất tại Xã Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh