Bán đất tại Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh