Bán đất tại Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh