Bán đất tại Xã Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh