Bán đất tại Xã Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh