Bán đất tại Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh