Bán đất tại Xã Dân Chủ, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình