Bán đất tại Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang