Bán đất tại Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa