Bán đất tại Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang