Bán đất tại Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam