Bán đất tại Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh