Bán đất tại Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh