Bán đất tại Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Hải Phòng